kindercoaching
lijn

Kindercoaching

ouder-en-kind-yoga

Zie mij voor wie ik ben

Respecteer mij

Waardeer mij

Heb mij lief

En geloof in mij dat ik mijn eigen weg zal vinden…

Kindercoaching is een vorm van persoonlijke begeleiding aan kinderen vanaf 4 jaar op basis van een gelijkwaardige één op één relatie. Ik help uw kind om zelf oplossingen te vinden en op deze manier zijn/haar doel te bereiken.

In mijn sessies staat uw kind centraal. Uiteindelijk heeft elk kind voldoende zelf oplossend vermogen in zich om (weer) te gaan geloven in zijn / haar kracht en van daaruit weer te kunnen handelen.

De samenwerking tussen het kind en de ouder is erg belangrijk. Ook ouders zijn van harte welkom in mijn praktijk.

De problemen en/of klachten waarmee uw kind en u als ouder te maken kunt krijgen, kunnen van zeer uiteenlopende aard zijn. U kunt dan denken aan: sociaal-emotionele problemen, gedragsproblemen of problemen in de ontwikkeling.

Sociaal emotionele problemen:

Faalangst, negatief zelfbeeld, weinig zelfvertrouwen, piekeren, verlegenheid, moeilijk vriendschappen kunnen sluiten, somberheid, gepest worden of zelf pesten, rouwverwerking, gevolgen van een echtscheiding.

Gedragsproblemen:

Druk of agressief gedrag, woede aanvallen, liegen, niet luisteren, gebrek aan concentratie.

Ontwikkelingsproblemen:

Leerproblemen en problemen in de puberteit. Moeite hebben met regels, zelfbeheersing, weerbaarheid, concentratie en sociale vaardigheden. Weinig vertrouwen en respect hebben of moeilijk kunnen samenwerken.

In mijn rol van kindercoach help ik uw kind bij:

  • Autisme
  • Gedragsproblemen waaronder ADHD
  • Angst
  • Verdriet
  • Gezinsproblematiek en problematiek bij
  • echtscheiding
  • Pesten
  • Slaapproblemen
  • Eetproblemen en zindelijkheid
  • Taalstoornissen en leermoeilijkheden

Indien u een coachingsessie wilt aanvragen, kunt u mij per email of telefonisch bereiken om een afspraak te maken. Voorafgaand aan de eerste sessie zal een intake gesprek plaatsvinden met de ouder(s) en het kind. Het verwachte aantal sessies zal dan besproken worden.

De kosten per sessie bedragen: €65,-

‘Oprechte aandacht is de moeder van alle ontmoetingen…’ – len van der Pol –